Fotos af uddannelse, indvandrere og etniske minoriteter


Alle fotos af Ole Loumann©

 

Billeder Uddannelse Modersmålsundervisning Indvandrere Flygtninge Nydanskere
ModersmålsundervisningBilleder Uddannelse Interkulturel Undervisning Indvandrere Flygtninge Nydanskere
Interkulturel undervisningBilleder Uddannelse Flerkulturel Undervisning Indvandrere Flygtninge Nydanskere
Legemsøvelser, idrætBilleder Uddannelse Tosprogede Interkulturel Undervisning Flygtninge Nydanskere
Flerkulturel skole
Fotos Uddannelse Tosprogede Undervisning Indvandrere Flygtninge Nydanskere
Tosprogsundervisning


Fotos Uddannelse Tosprogede Interkulturel Undervisning Indvandrere Nydanskere

Flerkulturel børnehave